T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Of Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Of Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

EYLÜL AYI DÜNYA ALZHEİMER AYI

Güncelleme Tarihi: 19/09/2021

EYLÜL AYI DÜNYA ALZHEİMER AYI

  Hastanemiz Nöroloji uzmanı Uzm.Dr.Meryem ULUŞAHİN ERTUĞRUL....Dünya Alzheimer ayı (1-30 Eylül ) ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    Dr ERTUĞRUL şöyle dedi: Alzheimer hastalığı çoğunlukla yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan nörodejeneratif bir hastalıktır.

   Beyin dokusunda incelme sonucunda bellek, konuşma ve motor becerilerde bozukluklar olarak belirtiler gösterir. Demans, tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile giden hastalıkların hepsine verilen genel isimdir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır. Alzheimer hastalığı demansın en sık formudur ve tüm demansların %60’ ından fazlasını oluşturur. Özellikle 65 yaşından sonra görülme sıklığında artış yaşanmaktadır. İlk evrede basit unutkanlıklar olarak ortaya çıktığından ve bunlar gündelik unutkanlıklarla karıştırılabildiğinden dolayı hastalığın tespitinde gecikme olabilir.

   Alzheimer hastalığının kesin tedavisi yoktur. Ancak ilerlemesini yavaşlatıcı, hastaların hayat kalitesini yükseltme ya da fiziksel semptomları tedavi etme amacıyla uygulanan bazı tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Erken tanı, özellikle hastalığın gelişiminin yavaş olduğu erken evreyi ve hastaların bağımsız bir yaşam sürme sürelerini uzatabilmektedir.

Erken Evre

   Bu evrede hastalarda bellek bozuklukları görülebilse de hastalar rutin işlerini kendi başlarına yapabilirler. Basit unutkanlıklar, zaman kavramında silikleşme, tarihi hatırlamada güçlük, anlatılan olayların tekrar anlatılması, yeni bilgiler öğrenmede güçlükler, dil becerilerinde gerileme (kelime hatırlamada zorluk, doğru kelimeleri bulamama), karar vermede zorlanma gibi belirtiler görülür. Bu evrede hastaların iletişim becerileri henüz bozulmamıştır.

Orta Evre

  Orta evrede belirtiler daha net hale gelir ve genelde tanı bu evrede konur. Bu evrede beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgesinden kaynaklanan bilişsel bozulmalar sıklaşır; hastalar öğrenilmiş anlamlı hareketleri tekrarlamakta zorluklar yaşar. Hastalar rutin işlerini yapmakta sorunlar yaşar. Ev dışındaki işlerini tek başlarına yapamazlar. Yemek yeme, giyinme, tuvalet ve banyo esnasında yardıma ihtiyaç duymaya başlayabilirler. Sosyal ilişkilerde bozulmalar da bu dönemde başlar.

İleri Evre

   Üçüncü evre olan ileri evrede ise hastalarda idrarını tutamama, motor bozuklukları, postür bozukluğu ve yürüme güçlükleri gelişir. Bu dönemde hastalar neredeyse tamamen bakıma muhtaç hale gelmiştir. Beslenme, yıkanma, giyinme gibi aktivitelerin tamamında başkalarına bağımlıdır. Yutma güçlüğü de karşılaşılan durumlar arasındadır.

 

Dr.ERTUĞRUL son olarak; yukarıda bahsedilen durum ve semptomları gören hasta yakınlarının mutlaka en yakın bir Nöroloji Uzmanına yakınlarını götürmesinde fayda olacaktır.

  Dünya Alzheimer ayı ( Eylül )’nın tüm vatandaşlarımızda ve sağlık çalışanlarımızda bir farkındalık ve bilinçlenme oluşturmasını diliyorum diyerek sözlerini tamamladı.

                                                                                               Uzm.Dr.Meryem ULUŞAHİN ERTUĞRUL