T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Of Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Of Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmet Standartları Tablosu

Güncelleme Tarihi: 06/06/2018

OF DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SıraNo

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi(En Geç)

1

Poliklinik Muayene

T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

3 saat

2

Hekim Seçme

T.C Kimlik Numaralı Kimlik, Seçilen Hekim İsmi

15 dk.

3

Danışma birimi hizmeti

-

15 dk

4

Hastane, karşılama ve yönlendirme hizmetleri

-

15 dk

5

Poliklinik Kan Alma Hizmeti

PoliklinikveKlinikhizmetlerisonrasıhekimistemi(otomasyonüzerindenyapılır),Otomasyonüzerindenistekonaylanaraknumuneleralınır.

1 saat

6

Laboratuvar Biyokimya Tetkikleri

-

6 saat

7

Evde Sağlık Hizmetleri

ESHB başvuru formu

3 gün

8

Kan Merkezi Hizmetleri

-

4 saat

9

Hasta Kabul - Taburcu Hizmetleri

T.C.Kimliknumarasıyazılı(15yaşüzeriiçinfotoğraflı)resmikimlikbelgesi,ücretlihastalar için veznemakbuzu,

1 saat

10

Ultrasonografik Tetkikler

PoliklinikveKlinikhizmetlerisonrasıhekimistemi(otomasyonüzerindenyapılır),

3 gün

11

Elektrokardiyografi

PoliklinikveKlinikhizmetlerisonrasıhekimistemi(otomasyonüzerindenyapılır),

1 saat

12

Solunum Fonksiyon testleri

PoliklinikveKlinikhizmetlerisonrasıhekimistemi(otomasyonüzerindenyapılır),

1 saat

13

Göz Ölçüm Hizmetleri

PoliklinikveKlinikhizmetlerisonrasıhekimistemi(otomasyonüzerindenyapılır),

1 saat

14

Ameliyathane Hizmetleri

Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

4 saat

15

Acil Servis Hizmetleri

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

4 saat

16

Ambulans ve Ambulans Hizmetleri

Hastanemizdeyataraktedavigörenvetıbbidurumugerekliolanhastalarınnaklini sağlanmasıiçinhekimitarafındandoldurulmuşambulanssevkformu

1 saat

17

Eczane Hizmetleri

Klinik hizmetleri sonrası hekim order istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

3 saat

18

Adli Vaka İşlemleri

Emniyet müdürlüğü veya cumhuriyet savcılığı tarafından istenen raporlar

4 saat

19

Sağlık Kurulu Hizmetleri

Dilekçe

5 gün

20

İstirahatraporu(sağkkurulu)düzenlenmesi

Dilekçe

5 gün

21

HastaHaklarıBaşvuruŞikâyetveTalepleri,şikayetbaşvurusuna cevapverilmesi,

T.C. Kimlik Belgesi, Adres Beyanı, Başvuru Formu

15 iş günü

22

Morg

Hekim imzası ve adli makama ilişkin belgeler

2 saat

23

Endoskopi, Kolonoskopi Hizmetleri

PoliklinikveKlinikhizmetlerisonrasıhekimistemi(otomasyonüzerindenyapılır),

5 iş günü

24

Günübirlik hasta işlemleriİ

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

8 saat

25

Radyoloji Hizmetleri

Poliklinik Muayenesi sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

Acil 15 dk

Rutin 30 dk

26

Yenidoğanİşitme-Tarama

PoliklinikveKlinikhizmetlerisonrasıhekimistemi(otomasyonüzerindenyapılır),

1 saat

27

Patolojik Tetkikler

PoliklinikveKlinikhizmetlerisonrasıhekimistemi(otomasyonüzerindenyapılır),

20 gün

28

Epikriz Raporu

T.C.Kimliknumarasıyazılı(15yaşüzeriiçinfotoğraflı)resmikimlikbelgesi,HastaDosyası

1 saat

29

Ameliyat Raporu

T.C.Kimliknumarasıyazılı(15yaşüzeriiçinfotoğraflı)resmikimlikbelgesi,HastaDosyası

1 saat

30

Diyaliz Hizmetleri

T.C.Kimliknumarasıyazılı(15yaşüzeriiçinfotoğraflı)resmikimlikbelgesi,HastaDosyası

5 saat

31

Kemik Dansitometre

İstem kâğıdı/barkodu

1 saat

32

Efor

T.C. Kimlik Numarası, Doktor İstem Kağıdı, Onam formu

3 gün

33

Ekokardiyografi

T.C. Kimlik numarası beyanı

Dr. İstem kâğıdı

3 gün

34

Bilgisayarlı Tomografi ( İlaçlı)

Bilgi işlem numarası, tetkik istem kâğıdı, varsa geçmiş radyolojik tetkikler, onamfr

3 iş günü

35

EMG

T.C. Kimlik numarası, hekim istemi

3 iş günü

36

MR,Mamografi(Hizmet Alımı)

Hekim istemi,Onam Formu

7 iş günü

 

 

 

 


Başvuru esnasın da yukarıda belirtilen belgelerin   dışında                                     belge                                                                         istenmesi veya                                                               başvuru                                                                                                                                   eksiksiz      belge               ile yapıldığı  halde        hizmetin   belirtilen                                                                                                                     sürede                                 tamamlanmaması durumunda     ilk    müracaat  yerine  yada    ikinci    müracaat    yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı Soyadı

:

Kenan ÇANKA

Adı Soyadı

:

Op.Dr.Şaban UYSAL

Unvan

:

Müdür Yardımcısı

Unvan

:

Başhekim

Adres

:

Of Devlet Hastanesi

Adres

:

Of Devlet Hastanesi

Tel

:

(0462)771 51 28

Tel

:

(0462)771 51 28

Faks

:

(0462)771 50 65

Faks

:

(0462)771 50 65

e-Posta

:

Kenancanka1974@mynet.com

e-Posta

:

Uysal_1973@hotmail.com

 

          NOT: Hizmetlerin sunum süreleri olarak;

Ohizmeti almak    için  vatandaşın   müracaatı ile  hizmetin   sunumunun  gerçekleştiği  zaman  dilimindebeklediği  ençok   süre herhizmet ayrı ayrı değerlendirilerek  yazılacaktır.