T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Of Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Of Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 01/06/2018

Evde Sağlık Hizmetleri

 Evde Sağlık Hizmeti Nedir?

Yatağa tam bağımlı hastalara mesai saatleri içerisinde randevularla sunulan sağlık hizmetidir. Bu hizmet, Aile Hekimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Mobil Ekipler ve Evde Sağlık Hizmeti Birimleri tarafından hastanın kendi evinde verilir.

 Evde Sağlık Hizmetinden Yararlanmak için Ne Yapmak Gerekir?

Yatağa tam bağımlı hastası olanlar, Evde Sağlık Hizmetleri Yönergesinin ekinde yer alan Ek:2 formunu doldurarak bulunduğu bölgedeki kendi Aile Hekimine, toplum sağlığı merkezine, Hastaneler bünyesindeki Evde Sağlık Hizmeti birimlerine başvurabilir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezinin 444 38 33 nolu telefonuna formdaki bilgileri eksiksiz anlatımıyla başvurabilir.

 

 Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasında Süreç Nasıl İşler?

Her başvuru değerlendirilerek hasta ikametinde ziyaret edilir. Sunulacak Sağlık hizmetinin süresi, derecesi, hangi basamakta verileceği ve hizmetten yararlanıp yararlanmayacağına karar verilir. Verilen karar en kısa sürede hasta yakınına gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirilir.

 

 Evde Sağlık Hizmetleri Biriminin Çalışması ve Hizmetin Kapsamı Nasıldır?

Randevularla mesai saatleri içerisinde çalışılır. Birimin görevi teşhis koymak olmayıp daha önce konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, muayene, tetkik, tahlil, tedavi ve tıbbi bakım, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin rapor çıkartılmasına yardımcı olur. Lüzum görülmesi halinde ilgili dal uzmanı tarafından değerlendirilmesini sağlar.
Birinci Basamak Koruyucu Sağlık, tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri toplum sağlığı ve aile hekimleri vasıtasıyla verilir. Evde sağlık hizmeti alan hastaların, mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil haller birimin görev alanına girmez. Acil Hizmetler ve ambulans hizmetleri 112 İl Ambülâns Servisi tarafından verilir.

 

 Evde Sağlık Hizmetinin Sonlandırılması Nasıl Olur?

. Hastanın iyileşmesi

 

. Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan sağlık bakım ve tedavinin belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi

 

. Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın hastaneye yatırılmasını gerektirecek bir durumun oluşması

 

 

. Hasta ve yakınının tedaviye uyumsuz davranışları ve önerilere uymamaları halinde verilen hizmetin faydası sorgulanarak hizmetin sonlandırılmasına karar verilebilir.