Trabzon Of Devlet Hastanesi

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
Trabzon Of Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Güncelleme Tarihi: 06/06/2018

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 

AMAÇ:Yatan hasta refakat kurallarını belirlemektir.

 

KAPSAM:Tüm refakatli yatışları kapsa

 

UYGULAMA

Refakat kartı refakatçilerin yakalarında takılı olmalıdır.

Hastanın yanında kalmasına karar verilen refakatçi 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamalıdır.

Refakatçi;hastasındabirsorunolduğundaservis hemşiresine haber vermelidir.

Hastayadışardanalınanyiyecekveiçecekler verilmemelidir.

Refakatçi, sabahları temizlik-vizite yapılan saatlerde servis dışında beklemelidir.

Hastasağlığı açısından, hekimce ziyaret yapılması sakıncalı olan hastalarda ziyaretçileri ikaz etmelidir.

Hekimlerin ve servis hemşirelerinin, tavsiye ve uyarılarına uyulmalıdır.

Odadaki dolap ve etajerlere yiyecek koyulmamalıdır.

Pencerelerden aşağıya hiçbir şey atılmamalı ve kenarlara bir şey koyulmamalıdır.

Bulunduğuyeriveeşyalarıtemiztutmalı,zarar vermemelidir.

Lüzumsuzyananlambalarısöndürüp,boşaakan muslukları kapatmalıdır.

DilekveönerilerServisSorumluHemşiresine bildirilmeli veya dilek ve öneri kutusuna yazılmalıdır.

Hastane içinde kesinlikle sigara içilmemelidir.

 

Hastaneiçerisindegürültüyapmamayaözen gösterilmelidir.